Privacy statement

Inleiding

Edwin Smulders Catering respecteert de privacy van al onze klanten en gebruikers van onze website. In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Verzameling en Gebruik van Persoonsgegevens

  • Verzamelde Gegevens: Wij verzamelen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, zoals naam, contactgegevens en bestelinformatie, evenals gegevens die automatisch worden verzameld via onze website, zoals IP-adres en browsegedrag, door middel van Google Analytics.
  • Doel van Verwerking: Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen, het verbeteren van onze diensten en website, en, indien specifiek aangegeven, voor promotionele doeleinden.

Opslag en Verwerking van Gegevens

  • Data Verwerkers: Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt door derden, waaronder BURO RUW, Google Analytics, en Moneybird, voor het beheren van bestellingen, financiën, en website analytics.
  • Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden niet automatisch verwijderd en worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals wettelijk vereist.

Rechten van Betrokkenen

  • Bezwaar maken: Klanten hebben het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen het opslaan van hun gegevens. Echter, het is mogelijk dat we niet altijd aan dergelijke verzoeken kunnen voldoen vanwege wettelijke of operationele vereisten.
  • Inzage en Correctie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem contact met ons op om gebruik te maken van deze rechten.

Veiligheid van Gegevens

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Delen van Persoonsgegevens

  • Niet Verkopen: Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.
  • Wettelijke Verplichtingen: We delen persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten en die van anderen.

Fotografie en Video-opnames

Bij het aangaan van een overeenkomst met Edwin Smulders Catering, stemt u ermee in dat er foto’s en video-opnames gemaakt mogen worden op locatie tijdens opdrachten. Tenzij schriftelijk bezwaar wordt gemaakt voor of na de opdracht, staat u toe dat deze beelden gepubliceerd mogen worden op alle kanalen die Edwin Smulders Catering wenst.

Wijzigingen in Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via info@edwinsmulders.nl.